Omslag-domsheftet_ny.jpgOversikt over dommer som er brukt i Doms- og kjennelsessamlingen og Kursheftet i Erstatningsrett, med angivelse av sidetall og lenker til dommene.

 

Domsanalyse: Rt. 2005 s. 1757 (Skygge) fra Nytt i privatretten nr. 4/2006 s. 8. Selve dommen kan du lese her: Rt. 2005 s. 1757 (fra Gyldendal Rettsdata)

 

Domsanalyse: Rt. 1992 s. 64 (P-pille II) fra Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten. Gyldendal Akademisk, 2008.

 

Ulike "adekvansbilder" med forklaring. Utdrag fra Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle årsaksregler, Gyldendal Akademisk, 2008, s. 254-261.

 

Tolkning og anvendelse av dommer - en oversikt med eksempler fra erstatningsretten - lydfil (mp3) 

 

Noen praktiske råd ved studiet av dommer - lydfil (mp3)

 

 

For en oppdatering av nyere dommer i erstatningsretten, se fanen Nyheter.