Kjellands «Glideskala», et verktøy for å konkretisere skjønnet i forhold til skadelidtes behov/aktivitetsnivå (jf. s. 501 i Lærebok i erstatningsrett, 6. utg)

 

Figur over hovedfaser i samspillet mellom velferdsrett og erstatningsrett (jf. s. 473 i Lærebok i erstatningsrett, 6. utg).