Presentasjon: Menneskerettighetenes innvirkning på erstatningsretten (pdf)

Dette er Morten Kjellands tildelte prøveforelesning for dr.jurisgraden, februar 2008.

 

Principles of European Tort Law (PETL) 

 

Principles of Patrimonial Law (PEPL)