Om bøkene

Alle barn og unge opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter, vil kunne bidra til at barn og unge opplever mer glede, mestring og trygghet, og at de kan styre unna mange vansker.

Å vite hva man føler – og hvor sterkt – er utgangspunktet for god følelseshåndtering. Barn og unge som identifiserer, sorterer og setter ord på tanker og følelser, blir flinkere til å takle vanskelige situasjoner.

I førstehjelpsskrinet vil du finne verktøy som kan brukes når tankene er vanskelige og følelsene sterke: En flott illustrert bok med tekster rett mot barn og unge, enkle oppgaver og arbeidsark som man kan laste ned flere av på internett, samt figurene Rød og Grønn som inspirerer til lek og til å se på tanker som noe vi kan påvirke og velge aktivt.

 

Les mer om bøkene på Gyldendal Akademisk sine nettsider.