Det finnes to former for supplerende litteratur til boken. Supplement brukes om dokumenter som står på egne ben, og som kan leses uavhengig av boken. Tilføyelser brukes om tekst som utdyper innholdet på konkrete sider i boken. Grensen mellom tilføyelser (f. eks. i form av presiseringer) og rettelser er ikke alltid enkel å trekke, så tilføyelsene blir behandlet sammen med rettelsene. Det tre supplement som kan brukes fritt av alle som bruker boken.

  • Supplement 1: Oppstillingsplanene for resultatregnskapet og balansen. De to viktigste regnskapsoppstillingene er balansen og resultatregnskapet. Dette supplementet gir en oversikt over hvordan resultatregnskapet og balansen skal settes opp. 
  • Supplement 2: Innføring i bokføring. Dette supplementet er beregnet for de som ikke kan bokføre transaksjoner og avsluttet et regnskap, eller som har behov for en oppfriskning av bokføringskunnskapene. 
  • Supplement 3 Alternative regnskapsmodeller. Dette supplementet gir kunnskaper om regnskapsmodeller som er alternative i forhold til den norske regnskapsmodellen, som er en regnskapsmodell basert på historisk kost. De alternative regnskapsmodellene som tas opp i supplementet er den prisnivåjusterte historisk kost-modellen og klassisk, fysisk og økonomisk gjenanskaffelsesverdimodell.