Selv om forfatter og forlag gjør sitt beste for å unngå feil og uklarheter, er boken ikke feilfri. Finner du feil og uklarheter, sjekk først denne siden for å se om det er lagt ut en rettelse. Finner du ingen, vennligst send en epost til årsregnskapet@bi.no slik at en rettelse kan bli lagt ut.
 

Rettelser

  • Rettelse s. 294: Nest nederste avsnitt skal lyde: ”For å finne anskaffelseskostnaden for råvarer, går vi fram på samme måte som for handelsvarer. For å finne virkelig verdi på råvarer, skal vi følge framgangsmåten som gjelder for å estimere virkelig verdi på varer i arbeid, se neste avsnitt.”
  • Rettelse s. 594. Det mangler en eliminering i eksempel 23.11. Last ned en korrekt versjon av eksempel 23.11.
  • Rettelse s. 696: Det mangler en parentes i likning (6). Likningen skal være: EKR = [TKR + (TKR - LR) • (G/EK)]•(1-s).

Tilføyelser

  • Den 15. april 2011 vedtok Kongen i statstråd å oppheve revisjonsplikten for de minste foretakene med virkning fra 1. mai 2011. Vedtaket betyr at selskaper med driftsinntekter under 5 millioner kroner, balansesum under 20 millioner kroner og færre enn 10 årsverk kan velge bort revisor. For selskaper som velger bort revisor, vil ikke lenger årsrapporten inneholde en revisjonsberetning (jf. faktaboks 1.1). Du kan lese Finansdepartements pressemelding her.
  • I avsnitt 2.7.2 Små foretak – inntreden og opphør redegjøres det for forsinkelsesmekanismene som gjelder for skifte av kategori, f. eks. fra små foretak til øvrige foretak. Kapittel 24 Sammenlikningstall og proformaregnskaper forklarer bl.a. hvordan virkninger av prinsippendringer skal regnskapsføres. Når foretak fra kategorien små foretak til øvrige foretak, kan det bety at foretak må skifte et eller flere regnskapsprinsipper, og dermed oppstår det spørsmål om hvordan prinsippendringene skal behandles og hvor mye arbeid som må gjøres for at fjorårets tall (som var avlagt etter forenklingsreglene) skal bli ”sammenliknbare” med årets tall (som er avlagt etter reglene for øvrige foretak). Boken nevner ikke at det finnes egne bestemmelser i regnskapslovforskriften om behandlingen av prinsippendringer og sammenlikningstall for foretak som skifter fra kategorien små til kategorien øvrige, se regnskapslovforskriftens §§ 1-6-1 – 1-6-3.