17.03.2014: Rettelser til 3. opplag av boken til nedlasting (Word)

 

Rettelser til 2. opplag av boken (2011)

Rettelser til 1. opplag av boken