Gjennomgang av Ask-dommen (Rt. 2010 s. 1547) og etterfølgende praksis

Lysbilder Sandefjord 2011 Ask-dommen (Morten Kjelland) [passordbeskyttet]

 

 

 

Dommene

Andorsen (Hålogaland lagmannsrett 15.4.2011)

Anonymisert (Drammen tingrett 6.5.2011)

Baustad (Rana tingrett 23.2.2011)

Evensen (Borgarting lagmannsrett 26.9.2011)

Gulliksen (Asker og Bærum tingrett 10.12.2010)

Hansen (Agder lagmannsrett 28.3.2011)

Klausen (Nordhordland tingrett 1.8.2011)

Laustad (Borgarting lagmannsrett 21.7.2011)

Litangen (Haugland tingrett 23.9.2011)

Mandal (Frostating lagmannsrett 8.3.2011)

Sandvik (Borgarting lagmannsrett 25.5.2011)

Segerblad (Borgarting lagmannsrett 28.3.2011)

Seland (Jæren tingrett 6.5.2011)

Styve (Gulating lagmannsrett 18.7.2011)

Tafaj (Oslo tingrett 23.2.2011)

Thaqi (Bergen tingrett 14.4.2011)

Øen (Asker og Bærum tingrett 4.3.2011)

Ørsnes (Frostating lagmannsrett 7.4.2011)

Åsta (Eidsivating lagmannsrett 28.1.2011)

 

NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer

NOUen i elektronisk format

Tabell over gjeldende rett-beskrivelser i NOU 2011 nr. 16 (Morten Kjelland 2011) [passordbeskyttet]

Pleie- og omsorgsmodellen (2G-modellen) Kjelland 2011 [passordbeskyttet]