Del 1: Teoretiske perspektiver og metode

Kapittel 3

Liste over lengdesnittsstudier: http://www.nia.nih.gov/ResearchInformation/ScientificResources/LongitudinalStudies.htm

Qualitative Research Guidelines Project http://www.qualres.org/index.html

Statistisk sentralbyrpå http://www.ssb.no

De forskningsetiske komiteene http://www.etikkom.no/no

Centre for Longitudinal Studies http://www.cls.ioe.ac.uk/

ESDS Longitudinal  http://www.esds.ac.uk/longitudinal/about/introduction.asp

Wisconsin Longitudinal Study  http://www.ssc.wisc.edu/wlsresearch/

The Seattle Longitudinal Study  http://www.uwpsychiatry.org/sls/index.htm

Minnesota Center for Twin & Family Research  https://mctfr.psych.umn.edu/index.html

Dunedin Multidisciplinary Health & Development Research Unit  http://dunedinstudy.otago.ac.nz/

Child Development Project - Development of Antisocial Behavior in Early Adulthood  http://www.childandfamilypolicy.duke.edu/project_detail.php?id=15

 

Del 2

Kapittel 4

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml er hjemmesiden til Human Genome Project.

http://www.genome.gov/ er hjemmesiden til The National Human Genome Research Institute, National Institute of Health (USA).

www.lmdatabases.com inneholder London medical database, en referansebase og klinisk hjelpemiddel: Winter-Baraitser Dysmorphology Database (WBDD), Baraitser-Winter Neurogenetics Database (BWDB) og London Ophthalmic Genetics Database (GENEEYE).

www.geneclinics.org er en database med stoff om sjeldne sykdommer, samt hvilke genvarianter man kan teste for.

www.orpha.net er en europeisk database for sjeldne funksjonshemninger.

www.rarelink.no er nettsiden til en nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser opprettet og vedlikeholdt av de nordiske sosial- og helsemyndighetene.

http://www.genes2cognition.org/ Genes to Cognition er et forskningsprogram som har til formål å finne fram til grunnleggende biologiske hjernemekanismer og samtidig gi insikt i abnormal hjernefungering.

 

Del 3

Kapittel 5

Center for fetal Research and treatment http://www.chop.edu/service/fetal-diagnosis-and-treatment/the-center-for-fetal-research/

Bioteknologinemda om fosterdiagnostikk http://www.bion.no/temaer/fosterdiagnostikk/

The multidimensional huma embryo http://embryo.soad.umich.edu/

 

Kapittel 6

Laboratorium for hjernestudier på MIT i Boston http://gablab.mit.edu/

Informasjonsside om hjernen på McGill Universitet http://thebrain.mcgill.ca/flash/index_d.html

Nevrovitenskap for barn http://faculty.washington.edu/chudler/dev.html

Hjemmeside for sammenligninger av hjernen hos ulike dyr http://www.brainmuseum.org/index.html

National Child Care Information and Technical Assistance Center med oversikt of internettressurser om hjernen http://nccic.acf.hhs.gov/poptopics/brain.html

 

Kapittel 7

The Centre for Research on Brain, Language and Music http://www.crblm.ca/

Perceptual Development Lab, Eunice Kennedy Shriver Center http://users.umassmed.edu/teresa.mitchell/

Center for the Ecological Study of Perception and Action, University of Connecticut http://ione.psy.uconn.edu/

 

Kapittel 8

Verdens Helseorganisasjons oversikt over motoriske milepæler: http://www.who.int/childgrowth/standards/motor_milestones/en/index.html

Psychological and Brain Sciences, Indiana University (Linda B. Smith): http://www.psych.indiana.edu/faculty/pages/smith.asp

Perception Movement Action Research Consortium, University of Edinburgh http://www.pmarc.ed.ac.uk/

Infant Studies Lab, University of California (Joe Campos): http://babycenter.berkeley.edu/

Baby and Child, New York University (Karen E. Adolph, Catherine Tamis-LeMonda): http://www.psych.nyu.edu/adolph/index.php?page=home

Spädbarnslabbet, Uppsala Universitet (Claes von Hofsten): http://www.psyk.uu.se/hemsidor/spadbarnslabbet

Arnold Gesell Institute: http://www.gesellinstitute.org

Center for the Ecological Study of Perception and Action, University of Connecticut: http://ione.psy.uconn.edu/

Det internasjonale barnekunstmuseet: http://www.barnekunst.no/no/

 

Del 4

Kapittel 9

The Jean Piaget Society: http://www.piaget.org/index.html

Barabara Rogoff: http://people.ucsc.edu/~brogoff/index.html

Lev Vygotskij: http://www.marxists.org/archive/vygotsky/

The Kavli Institute for Brain and Mind: http://kibm.ucsd.edu/

Developmental Neurocognition lab: http://www.psyc.bbk.ac.uk/research/DNL/

 

Kapittel 10

Et tverrfaglig senter for hukommelsesforskning i bred forstand. http://memory-research.de/cms/index.php

Forskningssenter for hukommelse under ledelse av Larry R. Squire. http://whoville.ucsd.edu/research.html

Hjemmesiden til Endel Tulving. http://alicekim.ca/tulving/

Hjemmesiden til Society for Applied Research in Memory and Cognition (SARMAC). http://www.sarmac.org/index.php

Hjemmesiden til Memory Disorders Research Society. http://www.memory-disorders.org/

Hjemmesiden til Memory Research Unit, University of London. http://www.staff.city.ac.uk/mru/

Attention and working memory lab, Georgia Institute of Technology http://psychology.gatech.edu/renglelab/index.htm

 

Kapittel 11

Hjemmesiden til Elinor Rosch http://psychology.berkeley.edu/faculty/profiles/erosch.html

Hjemmesiden til Jean Mandler http://www.cogsci.ucsd.edu/~jean/

Hjemmesiden til Paul Quinn http://www.psych.udel.edu/people/detail/paul_quinn/

Concepts and learning laboratory, Ohio State University http://web.mac.com/jopfer/research/concepts.html

Hjemmesiden til Conceptual Development and Social Cognition Laboratory, New York University http://www.psych.nyu.edu/cdsc/home.php

Infant Cognition Laboratory, Carnegie Mellon University http://www.psy.cmu.edu/~rakison/labpage.html

 

Kapittel 12

Standfords AAA-laboratorium http://aaalab.stanford.edu/

Mentale modeller http://www.tcd.ie/Psychology/other/Ruth_Byrne/mental_models/

Spill med logikk og resonnering http://www.superkids.com/aweb/tools/logic/

Waterloo Universitet, logikk og resonnering http://www.math.uwaterloo.ca/navigation/ideas/Zeno/zenologic.shtml

 

Kapittel 13

The Jean Piaget Society: http://www.piaget.org/

The Lev Vygotskij Project http://webpages.charter.net/schmolze1/vygotsky/

http://www.studygs.net/thinkingaloud.htm

http://www.autismresearchcentre.com/

www.autismeforeningen.no/ er nettsiden til Autisme-foreningen i Norge.

Barn med autisme som ikke klarer en Sally-Ann-oppgave http://www.youtube.com/watch?v=QjkTQtggLH4&NR=1

Hjemmesiden til Josef Perner http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=945,1773804&_dad=portal&_schema=PORTAL

Institute of Cognitive Neuroscience, University College London http://www.icn.ucl.ac.uk/

Dukken Kasperl http://www.kasperpuppets.com/

Adam Winslers hjemmeside http://winslerlab.gmu.edu/

Infant Cognition Lab University of Illinois, innholder også hjemmesiden til Renée Baillargeon, der man kan laste ned et dataprogram for eksperimenter http://internal.psychology.illinois.edu/infantlab/

 

Kapittel 14

Hjemmesiden til Howard Gardner http://www.howardgardner.com/

Hjemmeside om menneskelig intelligens, Indiana University http://www.indiana.edu/~intell/

MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory http://www.csail.mit.edu/

Intelligens hos dyr http://www.aboutintelligence.co.uk/animal-intelligence.html

 

Kapittel 15

Child Research and Study Center, University of Albany, New York http://www.albany.edu/crsc/

Centre for Research on the Wider Benefits of Learning, Institute of Education, University of London http://www.learningbenefits.net/

The British Educational Research Association (BERA) http://www.bera.ac.uk/

The Burrhus Frederic Skinner Foundation http://www.bfskinner.org/BFSkinner/

The Lev Vygotskij Project http://webpages.charter.net/schmolze1/vygotsky/

Jean Piaget Society http://www.piaget.org/

Institute for Learning and brain Sciences, University of Washington http://ilabs.washington.edu/

 

Kapittel 16

Hjemmesiden til Noam Chomsky http://web.mit.edu/linguistics/people/faculty/chomsky/

Hjemmesiden til Steven Pinker http://stevenpinker.com/

Hjemmesiden til Michael Tomasello http://email.eva.mpg.de/~tomas/

Tweety Language Development Lab, Department of Psychology, University of Arizona http://web.arizona.edu/~tweety/

The University of Nothern Carolina, Language Development Lab http://www.unc.edu/~jarnold/pages/developmentlab.html

Gjennomsnittlig ytringslengde http://www.speech-therapy-information-and-resources.com/mean-length-of-utterance.html

 

Del 5

Kapittel 17

Emotion Development Lab, The Pennsylvania State University http://emotiondev.psych.psu.edu/

Emotional Development research lab, Leiden University http://www.focusonemotions.nl/

Social and Emotional Development Lab, University of California, Davis. http://psychology.ucdavis.edu/labs/thompson/PWT/

Video av Joe Campos og eksperimentet med tilsynelatende stup (Visual cliff) http://youtu.be/1VPaBcT1KdY

Lille Albert og rotta 1920 http://youtu.be/9hBfnXACsOI

Banduras eksperiment med Bobo-dukken http://www.youtube.com/watch?v=hHHdovKHDNU&feature=related

 

Del 6

Kapittel 18

Den internasjonale psykoanalytiske forening http://www.ipa.org.uk/

Albert Bandura og mestringstro http://des.emory.edu/mfp/self-efficacy.html#bandura

The Personality and Social Dynamics Lab, University of Oregon http://pages.uoregon.edu/sanjay/

New England Complex Systems Institute, Jerome Kagan, http://necsi.edu/faculty/kagan.html

Cross cultural research of the five factor model of personality http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol4/iss4/1/

Behavioral-Developmental Initiatives http://www.temperament.com/

 

Del 7

Kapittel 19

Attachment theory website http://www.richardatkins.co.uk/atws/

SUNY Stony Brook and the New York Attachment Consortium http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/

Bowlby-senteret http://www.thebowlbycentre.org.uk/

Forskningsprosjekt om tilknytning gjennom livsløpet http://www.socialsciences.leiden.edu/educationandchildstudies/childandfamilystudies/about/attachment-agp.html

Videoer med Harlows eksperimenter:

http://www.youtube.com/watch?v=KlfOecrr6kI

http://www.youtube.com/watch?v=fg9QCeA4FJs&feature=related

Minnesota Longitudinal Study of Risk and Adaptation http://www.cehd.umn.edu/icd/Parent-child/

Hjemmesiden til L. Alan Sroufe http://www.cehd.umn.edu/icd/faculty/sroufe.html

The New York Attachment Consortium http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/cmhp2005/index.htm

Om prosjektet "Sharing Attachment Practices Across Cultures" http://www.attachmentacrosscultures.org/about/index.html

 

Kapittel 20

Hjemmeside om mestringstro http://des.emory.edu/mfp/self-efficacy.html

Video av skjære foran speil http://www.youtube.com/watch?v=HRVGA9zxXzk

Video av skjære foran speil 2 http://www.youtube.com/watch?v=4mD8velB83w

Video om gjenkjenning av seg selv i speil hos mennesker og aper http://www.youtube.com/watch?v=WaFO6LpnuWs

Video om selvbevissthet hos aper http://www.youtube.com/watch?v=W-pc_M2qI74

Video: Rogue-testen om selvgjenkjenning http://www.youtube.com/watch?v=cTP01Wbsh0E

 

Kapittel 21

Digital Youth Research, University of California, Berkeley http://digitalyouth.ischool.berkeley.edu/

Kenneth Rubins hjemmeside, University of Maryland http://www.education.umd.edu/EDHD/faculty_rubin.k.php

 

Kapittel 22

Digital Youth Research, University of California, Berkeley http://digitalyouth.ischool.berkeley.edu/

Kenneth Rubins hjemmeside, University of Maryland http://www.education.umd.edu/EDHD/faculty_rubin.k.php

Moraltest http://moral.wjh.harvard.edu/

 

Del 8

Kapittel 23

Children’s play information service http://www.ncb.org.uk/cpis/

Play England http://www.playengland.org.uk/about-us.aspx

American Center for Children and Media http://www.centerforchildrenandmedia.org/

Media use statistics http://www.frankwbaker.com/mediause.htm

Hjemmesiden til Anna Emilia Berti http://dpss.psy.unipd.it/files/scheda_doc.php?id=7

Statistisk sentralbyrå http://ssb.no/

 

Kapittel 25

Hjemmesiden til Albert Bandura http://psychology.stanford.edu/abandura

Hjemmesiden til Sandra Bem http://www.psych.cornell.edu/people/Faculty/slb6.html

Hjemmesiden til David Geary http://web.missouri.edu/~gearyd/

Sigmund Freud-arkivet http://www.freudarchives.org/

Om kjønn http://www.gender.org.uk/about

Informasjon om kjønnsforskning http://kilden.forskningsradet.no/

Kjønn i Norge http://www.gender.no/

 

Del 9

Kapittel 26

Lifespan research center http://www.med.wright.edu/lhrc/fels

Glen Elders oversikt over lengdesnittsstudier som strekker seg over livsløp, University of North Carolina http://www.cpc.unc.edu/projects/lifecourse

National Institute of Aging http://www.grc.nia.nih.gov/

Stein Institute for Research on Aging, University of California, San Diego http://aging.ucsd.edu/

 

Del 10

Kapittel 27

Psykologien i Leipzig http://www.uni-leipzig.de/~psycho/hist_eng.html

Center for developmental science, University of North Carolina http://www.cds.unc.edu/