Nettressursen gir deg tilgang til en samling av relevante lenker til bruk med Kursheftet i forvaltningsrett. Her finner du blant annet:

  • Sentrale rettskilder
  • Oversikt over relevante dommer
  • Lydbøker, animasjoner mv. som supplerer fagstoffet i boken
  • Andre aktuelle lenker

Enkelte av lenkene i dette nettstedet krever at du er logget inn i Gyldendal Rettsdata. Er du student, kan du få gratis tilgang til produktene Norsk lovkommentar, Praktisk juss og Spesialfag ved å registrere deg på http://www.rettsdata.no/student/

 

Redaktør for nettressursen er Morten Kjelland, professor dr.juris ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta gjerne kontakt med ham på morten.kjelland@jus.uio.no.

 


 

Om Kurshefte i forvaltningsrett

Dommer og andre kilder er systematisert etter temaer, for ved det å tilpasses hovedstrukturen i forvaltningsrettskursene (kursdagene). For hver av domsgjennomgangens åtte hoveddeler finnes én kommentert dom, hvor forfatteren har satt inn sine fortløpende randbemerkninger.

Boken inneholder også en generell innføring i tolkning og anvendelse av dommer, belyst med eksempler.

Kjelland har også utarbeidet figurer, tabeller mv. som illustrerer forvaltningsrettslige emner og prinsipper.