Dommene

Aakervik Olsen (Namdal tingrett 16. mars 2012)

Andersen (Oslo tingrett 6. februar 2012)

Bailey (Frostating lagmannsrett 14. mai 2012)

Basketball (Gulating lagmannsrett 23. mars 2012)

Berner (Borgarting lagmannsrett 1. oktober 2012)

Berner (Borgarting lagmannsrett 28. juni 2012)

Bjerkan (Oslo tingrett 23. april 2012)

Bilansvar (FinKN-2012-129)

Bjerke (Borgarting lagmannsrett 28. september 2012)

Domstolsprøving, passkl. § 18 (HR-2012-1878)

Dreijer (Oslo tingrett 6. september 2012)

Eng (Eidsivating lagmannsrett 15. mars 2012)

Farah (Oslo tingrett 10. april 2012)

Guttormsen (Agder lagmannsrett 18. april 2012)

Halloween (Rt. 2012 s. 5)

Halvorsen (Nedre Telemark tingrett 6. februar 2012)

Helle (Asker og Bærum tingrett 27. mars 2012)

Henanger (Borgarting lagmannsrett 15. juni 2012)

Jakobsen (Oslo tingrett 30. mai 2012)

Khan (Oslo tingrett 23. januar 2012)

Klagenemnda-veteraner (9. februar 2012, sak-17-2011)

Krogstad (Frostating lagmannsrett 28. september 2012)

Kvalfoss (Nordhordland tingrett 27. april 2012)

Kvittem (Frostating lagmannsrett 1. oktober 2012)

Lauvstad (Oslo tingrett 24. april 2012)

Lounissi (Inntrøndelag tingrett 30. januar 2012)

Mo (Oslo tingrett 21. mars 2012)

Mobbe-dom II (Rt. 2012 s. 146)

Myrvang (Oslo tingrett 15. februar 2012)

Neppelberg Hageberg (Bergen tingrett 21. november 2011)

Nesheim (Agder lagmannsrett 18. juni 2012)

Nilssen (Gulating lagmannsrett 30. mai 2012)

NN (Øvre Romerike tingrett 29. juni 2012)

NN (Indre Finnmark tingrett 27. februar 2012)

Nytt i privatretten-artikkel om NOU 2011 nr. 16, Kjelland og Hambro 2012

Nytt i privatretten-artikler, Thorson (Tankbildommen og Mobbedom II)

Otterengen (Rt. 2012 s. 929)

Overlege (Borgarting lagmannsrett 26. januar 2012)

Posti (Borgarting lagmannsrett 22. mars 2012)

Pudik (Oslo tingrett 6. juni 2012)

Sønneland (Gulating lagmannsrett 3. mars 2012)

Sakskostnader (Rt. 2012 s. 209)

Seland-dommen (Gulating lagmannsrett 5. juli 2012)

Sletten (Vesterålen tingrett 24. august 2012)

Takrennemontering (Agder lagmannsrett 1. mars 2012)

Tankbil (Rt. 2012 s. 233)

Tofting (Gulating lagmannsrett 28. november 2011)

 

Hjelpedokumenter og artikler

[Dokumentene under er passordbeskyttet. Passordet oppgis på seminaret.]

Glideskala. Oppdatert november 2012. Morten Kjelland

Hjelpedokument - arbeidsulykkesbegrepet (oppdatert Sandefjord 2012). Morten Kjelland

Hjelpedokument Behandlingsutgifter. Oppdatert Sandefjord 2012. Morten Kjelland

Hjelpedokument om gjer-kriteriet. Morten Kjelland 2012

Hjelpedokument. Tabell over dommer og andre kilder avsagt etter Ask-dommen. Oppdatert 2012, Morten Kjelland

Lysbilder Nyere rettspraksis 2012  Morten Kjelland

 

Se også Nettressurs for forvaltningsrett (www.gyldendal.no/nff)