Innhold i kapittel 8

 

Hva er nonverbal kommunikasjon? (s. 176)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 8.1

Hva betyr det at kommunikasjonen er multimodal? Gi eksempler.

 

Drøftingsoppgave

Oppgave 8.2

 1. I avsnittet sies det at for eksempel musikk, matematikk, arkitektur, lukt, dans og temperatur ikke blir tatt med i drøftingen om nonverbal kommunikasjon i denne fremstillingen. Mener du at slike uttrykk likevel er nonverbal kommunikasjon?
 2. Når du velger hvilke klær du skal ta på deg, tenker du da på hva du kommuniserer utad? Snakk sammen om hva dere mener om valg av klesdrakt.
 3. Er bruk av smykker og parfyme en form for nonverbal kommunikasjon? På hvilken måte?

 

Kroppsspråk (s. 177)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 8.3

 1. Gjør rede for de fem tegnklassene og hva som karakteriserer hver av dem. Finn andre eksempler enn de som er oppført i dette avsnittet.
 2. Hvordan vil du klassifisere tegnet «kyss» når to forelskede kysser hverandre? Er det emblem, illustrator, regulator, følelsessymptom eller berører? Kan det være alle på en gang?
 3. I enkelte land, for eksempel i Frankrike, brukes kyss ved vanlig hilsen. Hvordan vil du klassifisere kysset i slike tilfeller? Hvilken/hvilke tegnklasse(r) vil du regne hilsekysset til?

 

Vi kommuniserer med kroppen (s. 179)

Repetisjonsoppgaver

Oppgave 8.4

 1. Hva menes med mine i forbindelse med nonverbal kommunikasjon?
 2. Hva betyr mimikk? Finn eksempler.

Oppgave 8.5
Hva kan det bety når enkelte afrikanere og asiater unngår å se deg inn i øynene?

Oppgave 8.6
Forklar ut fra figur 8.3 på side 182 hvordan blikket kan brukes som samtaleregulator.

Oppgave 8.7

 1. Hva menes med gester? Forklar uttrykket.
 2. Gi eksempler på gester som tolkes forskjellig av ulike etniske grupper. Du kan ta utgangspunkt i figur 8.4 på side 184.

Oppgave 8.8

 1. Hva menes med kinesikk? Finn eksempler.
 2. Hva menes med synkronisering? Finn eksempler.

Oppgave 8.9

Hva menes med positur? Finn eksempler.

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 8.10

Gjør forsøk i gruppen der én eller flere forsøkspersoner setter opp ulike ansiktsuttrykk for å uttrykke følgende sinnsstemninger: overraskelse, frykt, avsky, sinne, glede, tristhet.

 1. Blir disse uttrykkene tolket på samme måte av alle deltakerne?
 2. Kan det være kulturelle forskjeller, eller er slike uttrykk universelle, dvs. de samme for alle mennesker?

Oppgave 8.11
Gjør følgende eksperiment: Samtal først to og to uten å se hverandre inn i øynene. Gjenta eksperimentet mens dere hele tiden ser hverandre intenst inn i øynene.

 1. Hvordan føltes det? Hva var verst?
 2. Hvordan er det vi vanligvis bruker blikkontakten?

Oppgave 8.12

Forskere hevder at omtrent halvparten av nonverbale tegn formidles av ansikt og øyne, det vi kaller miner. Prøv å legge merke til hvordan dine medmennesker kommuniserer med ansiktet. Drøft resultatene med hverandre.

Oppgave 8.13

Prøv å klassifisere følgende gester og nonverbale uttrykk etter de fem tegnklassene (emblem, illustrator, regulator, følelsessymptom, berører), som vi introduserte tidligere i kapitlet (noen gester og uttrykk kan klassifiseres i flere tegnklasser):

 1. Håndhilsning
 2. Riste på hodet
 3. V-tegnet som Winston Churchill tok i bruk under krigen som et tegn for victory – seier
 4. Skjule et gjesp
 5. Holde hodet på skakke
 6. Tvinne tommeltotter
 7. Gjøre «korsets tegn»
 8. Trekke på skuldrene
 9. Vise tommelen opp eller ned
 10. Kniv og gaffel legges parallelt på tallerkenen
 11. Kniv og gaffel legges i kryss på tallerkenen
 12. Telle på fingrene
 13. Hånden i trakt bak øret
 14. Vise håndflaten opp for å si «stopp!»
 15. Klø seg i baken
 16. En finger vertikalt over leppene: «Hysj!»
 17. Klø seg i hodet
 18. Gnikke tommel og pekefinger for å si «penger»
 19. Fingrene i kryss bak ryggen
 20. Slå i bordet
 21. Smil
 22. Kyss

Gå tilbake til disse gestene og vurder hva de kan bety i ulike kulturer, om de forutsetter en mottaker, eller om de kan utføres ubevisst uten at noen mottaker er til stede.

Oppgave 8.14

Prøv å eksperimentere litt når du snakker med andre mennesker.

 1. Se på effekten hos den andre når du blir ivrig og lener deg frem og hever stemmen. Hvordan reagerer den andre? Blir han eller hun også ivrig og lener seg frem?
 2. Prøv også hva effekten blir dersom du virker uinteressert når den andre snakker. Hvilket kroppsspråk bruker du for å signalisere at du ikke er interessert i det den andre forteller? Hvordan reagerer den andre?
 3. Hvordan endrer atferden seg når dere sitter, når dere går, eller når dere står? Eller når den ene sitter og den andre står?

Oppgave 8.15

Observer ulike kroppsbevegelser og positurer i forskjellige sammenhenger: se hvordan man oppfører seg i kirken, i et TV-program, observer folketalere, politikere, dine medstudenter.

Oppgave 8.16

 1. Gjør rede for hvordan kroppsspråket i forbindelse med hilseskikker varierer fra land til land.
 2. Legg merke til hvordan folk hilser og berører hverandre når du ser filmer fra andre land og kulturer.
 3. Prøv å etterligne disse skikkene i gruppen deres. Hvorfor føles det uvant og merkelig?

Oppgave 8.17

 1. Et av navnene på de kasteløse i India er «Untouchables». Hva forteller dette om betydning av berøring?
 2. Hvordan hilser man på hverandre i India, der man helst skal unngå å berøre hverandre?

 

Fordypningsoppgave

Oppgave 8.18. Hodet, ansiktet, smil og blikk

Problemstilling: Finn ut hvordan vi bruker ansiktet, smilet og blikket når vi ønsker kontakt, og når vi ikke ønsker kontakt med andre mennesker.

Metode: Gjør noen eksperimenter når du møter andre mennesker. Observasjon og intervju.

Drøfting: Undersøkelser viser at hodet uten tvil er det mest informative nonverbale redskapet vi bruker til å kommunisere med. Halvparten av de signalene vi sender ut, skjer ved hjelp av hodet og ansiktet. Hva betyr nikking og risting med hodet? Rynker i pannen? Smil og tilknappet munn? Blunke med øynene, bevisst eller ubevisst?

 

Bruk av avstand og rom – proksemikk (s. 190)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 8.19

Hva mens med proksemikk? Finn eksempler.

 

Drøftingsopgaver

Oppgave 8.20

Gjør et eksperiment med å bruke kortere avstand til en samtalepartner enn det som er vanlig. Observer reaksjonen. Hvorfor trekker den andre seg oftest tilbake når du går nærmere?

Oppgave 8.21

 1. Hva menes med feng shui i kinesisk kultur?
 2. Søk på Internett og les om ulike anvendelser av feng shui.

 

Andre nonverbale signaler (s. 191)

Drøftingsoppgaver

Oppgave 8.22

Hvilket råd vil du gi til en som skal leve og arbeide i et fremmed land når det gjelder kroppsspråk, klesdrakt, bruk av farger og gaveoverrekkelser?

Oppgave 8.23

Lag et rollespill der kroppsspråket (miner, gester og positurer) spiller en viktig rolle.

 

Fordypningoppgave

Oppgave 8.24. Bruk av religiøse hodeplagg

Problemstilling: Undersøk hva norske studenter, muslimer og andre mener om bruk av religiøst hodeplagg (hijab, kippa, turban). Finn argumenter for og imot bruk av religiøse hodeplagg i politiet og andre offentlige stillinger.

Metode: Intervju av muslimer, jøder og sikher. Søk på Internett.

Drøfting: Hvilken mening ligger bak bruken av ulike religiøse hodeplagg? Bør slike hodeplagg bare brukes når man er i en religiøs setting (kirke, moske, synagoge)? Finn ut hvordan politiet, militæret, rettsvesenet og andre offentlige etater stiller seg til bruk av religiøse hodeplagg. Er det annerledes om slike hodeplagg brukes av butikkekspeditører eller restaurantpersonale? Hva mener medstudentene dine?

 

Hvordan bruke kroppsspråket? (s. 193)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 8.25

Hva menes med kongruent versus inkongruent språk?

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 8.26

Hvor viktig er kroppsspråket for deg i en samtale? Hva tror du mest på: Det som sies, eller det kroppsspråket viser?

Oppgave 8.27. Kroppsspråk

Problemstilling: Undersøk hvordan kroppsspråket kan uttrykke ulike følelser: sinnsstemninger, nærhet, forelskelse, sinne, aggresjon osv. i ulike situasjoner. Hvordan kan studier av nonverbal kommunikasjon lære deg hvordan du opplever deg selv og andre?

Metode: Observasjon, intervju og diskusjon.

Drøfting: Drøft hvordan dere vil tolke nedenstående situasjoner:

 1. To personer snakker høyt og bruker store hånd- og armbevegelser.
 2. En kunde på en restaurant vifter med hånden og knipser.
 3. En gutt sparker en annen som ligger nede, samtidig som de hyler og skriker.
 4. En eldre kvinne er kledd i helt svarte klær.
 5. En ung mann er kledd i helt svarte klær.
 6. Et barn rekker tunge til et annet barn.
 7. To passasjerer på en buss snakker ikke med hverandre og ser bare rett frem.
 8. To passasjerer på en buss gestikulerer og prater høyt med hverandre.
 9. En voksen klapper et barn på hodet.
 10. En fotballspiller gjør V-tegnet med fingrene.
 11. To fotballspillere omfavner hverandre.
 12. To menn på gaten omfavner hverandre.
 13. En lærer prater i mobiltelefonen i timen.
 14. En kvinne går med dyp utringning.
 15. En gutt legger hånden på låret til ei jente mens de er på kino.
 16. To menn kysser hverandre offentlig.
 17. En gutt og en jente kysser hverandre i parken.
 18. En mann og en kvinne kysser hverandre i senga.