Trapp
Kapittel 1 gir en oversikt over erstatningsrettens hovedproblemstillinger, grunnbegreper og tilstøtende rettsområder. I et «nøtteskall» handler erstatningsretten om to spørsmål. Det første er om skadelidte A kan kreve erstatning fra skadevolder B. Hvis svaret er ja, blir det andre spørsmålet hvor mye kan A kreve i erstatning. Erstatningsretten handler dermed om både vilkår for ansvar og utmåling av erstatningskravet. Rettsområdet har en vid spennvidde og dekker et bredt spekter av livsområder, som arbeidsliv, medisinsk behandling, produksjon av forbruksvarer og natur/miljø. Erstatningsretten har linjer til andre kompensasjonsrettslige felt som forsikringsrett, velferdsrett og strafferett. Erstatningsansvar er betinget av at tre kumulative grunnvilkår er oppfylt: ansvarsgrunnlag, skade/tap og adekvat årsakssammenheng, se Morten Kjellands «trapp over grunnvilkårene» på hovedsiden.

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.
 
Lytt til sammendrag av kapittel 1 (mp3).

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 1 
Støttelitteratur:

Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler (2008) kap. 1 s. 39–47 svarer i hovedsak til Lødrup (2009) kap. 1 punkt III Kjelland (2008) kap. 1 s. 47–51 svarer i hovedsak til Lødrup (2009) kap. 1 punkt III, 3, kap. 9 punkt I

Innføringslitteratur:

Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 424