1. Hva er erstatningsrettens to hovedspørsmål?
  2. Hvilke grunnleggende hensyn bærer erstatningsinstituttet?
  3. Hvilke grunnvilkår må være oppfylt for å ha rett til erstatning?
  4. Hvorfor og hvordan skiller man mellom erstatning i og utenfor kontraktsforhold?
  5. Hvilke eksempler kan du gi på erstatningsrettens koblinger til andre rettsområder?