1. Hva menes med «gjenopprettelse», og hvilke hensyn ligger bak reparasjonstanken?
  2. I hvilken grad virker erstatningsregler preventivt?
  3. Hva menes med begrepet «pulverisering»?
  4. Hva menes med «kanalisering» av ansvaret?
  5. På hvilke måter kan man trekke inn Lødrups fremstilling av erstatningsrettens formål og funksjon i oppgaveløsning?