Trapp
Kapittel 2 gir en oversikt over erstatningsrettens kilder. De siste 35-40 årene har lovgiver spilt en aktiv rolle innen personskadesektoren, hvor vi har fått lovfestet ansvar for bl.a. pasientskader og yrkesskader. I tillegg har vi særlovgivning på spesielle livsområder. Den nærmere raffineringen av reglene må normalt skje gjennom rettspraksis. Det må forstås i lys av at erstatningsretten er «det uventedes rettsområde», der løsninger ofte må søkes fra sak til sak. Høyesterettspraksis er derfor en viktig rettskilde. Mange av erstatningsreglene er vokst frem i et samspill mellom Høyesterett og rettsvitenskap. Videre har verdibaserte synspunkter (reelle hensyn) en plass i tolkningen/videreutviklingen av reglene. Det samme gjelder fremmed rett, hvilket har sammenheng med erstatningsrettens internasjonalisering. Rettsanvenderen kan måtte trekke inn internasjonale konvensjoner og EU/EØS-rettslige kilder. I moderne erstatningsrett ses også harmoniserings-fremmende tiltak basert på mer private initiativ, slik som PETL/PEPL sine «guidelines».

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 2 
Støttelitteratur: Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler (2008) kap. 1 s. 25–39
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 426