1. Hvilken sammenheng er/har det vært mellom erstatning og straff?
  2. Hvorfor sier Lødrup at «erstatningsretten som et lovfattig rettsområde eksisterer ikke lenger»?
  3. Kan du gi eksempler på erstatningsregler som er utviklet i samspill mellom Høyesterett og rettsvitenskap (juridisk teori)?
  4. På hvilken måte kan intern, norsk erstatningsrett påvirkes av fremmed erstatningsrett? Gi eksempler.
  5. Hvordan kan dommer i erstatningsretten gi veiledning for fremtiden, når de er knyttet til helt bestemte saksforhold/tvister?