1. Hva menes med begrepet «årsakssammenheng»?
  2. Hvorfor kreves det årsakssammenheng?
  3. Hvilke unntak gjelder fra betingelseslæren?
  4. Hva menes med at skadevolder må «ta skadelidte som han er»?
  5. Hvem har bevisbyrden for årsakssammenheng, og hva er beviskravet?