Trapp
Kapittel 11 behandler reglene om skadelidtes medvirkning. Erstatningen kan reduseres eller bortfalle dersom skadelidte har medvirket til skaden. Skadelidte kan for eksempel ha unnlatt å bruke sikkerhetsutstyr, og som følge av det fått en merskade. Her gis en innføring i den alminnelige medvirkningsreglen i skl. § 5-1, og særskilte medvirkningsbestemmelser som bal. § 7 og ysfl. § 14. Gjennom analyser av lovtekst, rettspraksis, forarbeider og andre kilder, beskrives og illustreres så vel vilkårene for avkortning som avkortningens omfang.

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaverfra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Domsanalyse
 
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 11 
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 431