1. Hvilke hensyn bærer reglene om skadelidtes medvirkning?
  2. Hva menes med uttrykket «berre lite til last» i bal. § 7 første ledd?
  3. I hvilken grad er det adgang til å redusere etterlattes krav på forsørgertapserstatning der avdøde har utvist uaktsomhet?
  4. Hva menes med begrepet «objektivt medvirkeransvar»?
  5. Hva er forskjellen på aktiv og passiv identifikasjon?