1. Hvilke hensyn bærer reglene om lemping?
  2. Kan skl. § 5-2 anvendes ved lemping av ansvar i kontraktsforhold?
  3. Skl. § 5-2 har to lempingsalternativer med hvert sitt vurderingstema – hva er forskjellen mellom dem?
  4. Hvilke momenter kan inngå i drøftelsen av om ansvaret skal lempes?
  5. Hvilket forhold er det mellom skl. § 5-2 og skl. § 2-2?