Trapp
Kapittel 14 gir en oversikt over prinsippene for erstatningsutmålingen. Her anlegges det et «fugleperspektiv», der grunnleggende utmålingsregler forklares på tvers av ulike typer tap (tingsskader, formuestap og personskader). Et av prinsippene som beskrives, er prinsippet om full erstatning. Det innebærer at skadelidte skal settes i den samme økonomiske situasjonen som om skaden ikke hadde skjedd. Gjennom differansebetraktningen omregnes skaden til et pengebeløp, slik at kravet får et konkret innhold. Videre redegjøres det for prinsippet om fradrag for økonomiske fordeler som ansvarshendelsen har medført, herunder prinsippet om «compensatio lucri cum damno». Også skade-/tapsbegreper presenteres. Videre forklares hva som menes med tapsbegrensningsplikt, samt hovedprinsipper om selve erstatningsutbetalingen (engangsbeløp vs. terminerstatning) og adgangen til gjenåpning av saken/etteroppgjør.

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 14 
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 440 og 444