1. Hvilke hensyn bærer hovedregelen om full erstatning?
  2. Hvilke hensyn bærer reglene om skadelidtes tapsbegrensningsplikt?
  3. Hvorfor skal fordeler utløst av ansvarshendelsen trekkes fra i erstatningen?
  4. Hvem har bevisbyrden for at det foreligger et erstatningsrettslig tap?
  5. Kan/Skal erstatningen ytes som et engangsbeløp eller terminbeløp?