1. Hvilke tapsposter kan inngå i et erstatningsoppgjør etter en personskade?
  2. Hva er forskjellen på «kan»-fradrag og «skal»-fradrag?
  3. Hva ligger i begrepet «nødvendig og rimelig»?
  4. Hvilke erstatningsposter er skattepliktige?
  5. Når er utmålingen standardisert, og hvilke hensyn bærer reglene om standarderstatning?