1. Hva ligger i begrepet «forsørget» i skl. § 3-4?
  2. Hvilke typer forsørgertap kan dekkes etter skl. § 3-4?
  3. Hvorfor må man skille mellom faste og variable utgifter?
  4. På hvilke måter/poster kommer etterlattes tapsbegrensningsplikt inn?
  5. Hva særkjenner reglene om forsørgertap der skadelidte har omkommet ved en yrkesskade?