Oppgaver til Møter mellom mennesker 

(Øyvind Dahl, Gyldendal Akademisk, 2013)

Nettsiden er et viktig supplement til læreboken. Her finner du oppgavestoff til kapitlene i boken. Du finner henvisninger til andre nettsteder som kan være nyttige, men du utfordres også til selv å søke på Internett etter aktuelt stoff som kan supplere temaet i denne boken. I dagens informasjonssamfunn finner du dessuten mye aktuelt i bøker, aviser, blader, fjernsyn, radio og andre medier som kan anvendes som kommentarstoff til denne boken.

 

Oppgavene på nettsiden er av tre slag:

Grensene mellom disse oppgavetypene er ikke absolutte; en repetisjonsoppgave leder fort over i drøftinger. Mange drøftingsspørsmål kan bearbeides videre og anvendes som en fordypningsoppgave. Her kan en lærer gi veiledning. De fleste oppgavene har ikke noe fasitsvar. Men ved å studere teksten i læreboken kan en finne mange momenter til lærerike samtaler og skriftlige fordypningsoppgaver. En kan også benytte den store rikdommen som finnes på Internett.

 

Om forfatteren

Dr.philos. Øyvind Dahl, som er vokst opp på Madagaskar og har reist og arbeidet i flere verdensdeler, er professor emeritus fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Der tok han initiativ til å opprette Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) og Nordic Network for Intercultural Communication (NIC).